Funció FindPropertyObject

Habilita els objectes que s'adreçaran durant l'execució com a paràmetres de cadena mitjançant el nom d'objecte.

Per exemple, l'ordre següent:


MyObj.Prop1.Command = 5

correspon al bloc d'ordres:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Això permet la creació de noms dinàmica durant l'execució. Per exemple:

«TextEdit1» a «TextEdit5» en un bucle per a crear cinc noms de control.

Vegeu també: FindObject

Sintaxi:


FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

Paràmetres:

ObjVar: Variable d'objecte que voleu definir de forma dinàmica durant l'execució.

PropName: Cadena que especifica el nom de la propietat que voleu adreçar durant l'execució.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

12 No s'ha definit la variable

14 El paràmetre no és vàlid

52 El nom o el número del fitxer és incorrecte

57 Error d'E/S del dispositiu

Ens cal la vostra ajuda!