Funció FindObject

Habilita un objecte que s'adreçarà durant l'execució com un paràmetre de cadena a través del nom d'objecte.

Per exemple, l'ordre següent:


MyObj.Prop1.Command = 5

correspon al bloc d'ordres:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Això permet la creació de noms dinàmica durant l'execució. Per exemple:

«TextEdit1» a «TextEdit5» en un bucle per a crear cinc noms de control.

Vegeu també: FindPropertyObject

Sintaxi:


FindObject( ObjName As String )

Paràmetres:

ObjName: Cadena que especifica el nom de l'objecte que voleu adreçar durant l'execució.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

12 No s'ha definit la variable

Ens cal la vostra ajuda!