Expressió Set

Estableix una referència d'objecte en una variable o en una propietat.

Sintaxi:


Set ObjectVar = Object

Paràmetres:

ObjectVar: una variable o una propietat que requereix una referència d'objecte.

Objecte: Objecte al qual fa referència la variable o la propietat.

Res - Assigna l'objecte Res a una variable per suprimir una assignació anterior.

Exemple:


Sub ExampleSet
Dim oDoc As Object
    Set oDoc = ActiveWindow
    Print oDoc.Name
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!