GA Global paraula clau

Dimensiona una variable o una matriu a nivell global (és a dir, no a dins d'una subrutina o d'una funció), per tal que la variable i la matriu siguin vàlides a totes les biblioteques i a tots els mòduls per a la sessió actual.

Sintaxi:


Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Exemple:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!