Expressió base

Defineix el límit inferior per defecte per a matrius com a 0 o 1.

Sintaxi:

Option Base { 0 | 1}

Paràmetres:

Icona d'avís

Aquesta expressió ha d'afegir-se abans del codi executable del programa, en un mòdul.


Exemple:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!