Expressió Let

Assigna un valor a una variable.

Sintaxi:

Diagrama d'estats D


[Let] variable = expression

Paràmetres:

variable: Variable that you want to assign a value to. Value and variable type must be compatible.

Icona de nota

Com en la majoria de dialectes del BASIC, la paraula clau Let és opcional.


Exemple:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' Torna 9
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!