Expressió Let

Assigna un valor a una variable.

Sintaxi:


[Let] VarName=Expression

Paràmetres:

VarName: Variable a la qual voleu assignar un valor. Valor i tipus de variable han de ser compatibles.

Icona de nota

Com en la majoria de dialectes del BASIC, la paraula clau Let és opcional.


Exemple:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' Torna 9
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!