Funció IsObject

Prova si una variable d'objecte és un objecte OLE. La funció torna Cert si la variable és un objecte OLE, si no, torna Fals.

Sintaxi:


IsObject (ObjectVar)

Valor de retorn:

Bool

Paràmetres:

ObjectVar: Qualsevol variable que vulgueu provar. Si la variable d'objecte conté un objecte OLE, la funció torna Cert.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Ens cal la vostra ajuda!