Funció IsNull

Prova si una variant conté el valor especial Null, que indica que la variable no conté dades.

Sintaxi:


IsNull (Var)

Valor de retorn:

Boolean

Paràmetres:

Var: Qualsevol variable que vulgueu provar. Aquesta funció tornar Cert si la variant conté el valor Null, o Fals si la variant no conté el valor Null.

Null - Aquest valor s'utilitza per al subtipus de dades de variant sense contingut vàlid.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
    MsgBox IsNull(vVar)
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!