Funció IsEmpty

Prova si una variable de variant conté el valor Emtpy. El valor Empty indica que la variable no està inicialitzada.

Sintaxi:


IsEmpty (Var)

Valor de retorn:

Boolean

Paràmetres:

Var: Qualsevol variable que vulgueu provar. Si la variant conté el valor Empty, la funció torna Cert, si no, la funció torna Fals.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!