Expressió DefVar

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus.

Sintaxi:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Paràmetres:

Characterrange: Lletres que especifiquen l'interval de variables per al qual voleu establir el tipus de dades per defecte.

xxx: Paraula clau que defineix el tipus de variable per defecte:

Paraula clau: Tipus de variable per defecte

DefVar: Variant

Exemple:


' Definicions de prefixos per a tipus de variable:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefVar
    vDiv=99 ' vDiv és una variant implícita
    vDiv="Hola món"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!