Expressió DefErr

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefErr estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Sintaxi:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Paràmetres:

Characterrange: Lletres que especifiquen l'interval de variables per al qual voleu establir el tipus de dades per defecte.

xxx: Paraula clau que defineix el tipus de variable per defecte:

Paraula clau: Tipus de variable per defecte

DefErr: Error

Exemple:


' Definició de prefix per a tipus de variable:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefErr e
Sub ExampleDefErr
    eErr=Error ' eErr és una variable d'error implícita
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!