CVErr Function

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió de variant del subtipus "Error".

Sintaxi:


      CVErr(Expression)
    

Valor de retorn:

Variant.

Paràmetre:

Expression: Qualsevol expressió numèrica o de cadena que vulgueu convertir.

Ens cal la vostra ajuda!