Funció CDec

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió decimal.

Sintaxi:


CDec(Expression)

Valor de retorn:

Nombre decimal.

Paràmetre:

Expression: Qualsevol expressió numèrica o de cadena que vulgueu convertir.

Ens cal la vostra ajuda!