Variables

Les expressions i funcions seg眉ents s贸n per a treballar amb variables. Podeu utilitzar aquestes funcions per a declarar o definir variables, per a convertir variables d'un tipus a un altre o per a determinar el tipus de variable.

CCur Function

Converteix una expressi贸 de cadena o una expressi贸 num猫rica en una expressi贸 de moneda. S'utilitza la configuraci贸 regional per als separadors decimals i per als s铆mbols de moneda.

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

Funci贸 CDate

Converteix qualsevol expressi贸 num猫rica o de cadena en un valor de data.

Funci贸 CDec

Converteix una expressi贸 de cadena o una expressi贸 num猫rica en una expressi贸 decimal.

Funci贸 CDbl

Converteix qualsevol expressi贸 num猫rica o expressi贸 de cadena en un tipus doble.

Funci贸 CInt

Converteix qualsevol expressi贸 num猫rica o de cadena en un enter.

Funci贸 CLng

Converteix qualsevol expressi贸 de cadena o num猫rica en un enter gran.

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

Funci贸 CSng

Converteix qualsevol expressi贸 de cadena o num猫rica a tipus de dades senzilles.

Funci贸 CStr

Converteix qualsevol expressi贸 num猫rica en una expressi贸 de cadena.

Funci贸 CVar

Converteix una expressi贸 de cadena o una expressi贸 num猫rica en una expressi贸 variant.

CVErr Function

Converteix una expressi贸 de cadena o una expressi贸 num猫rica en una expressi贸 de variant del subtipus "Error".

Expressi贸 DefBool

Si no s'especifica cap car脿cter o paraula clau de declaraci贸 de tipus, l'expressi贸 DefBool estableix el tipus de dades per defecte per a les variables, segons un interval de lletra.

Expressi贸 DefCur

Si no s'especifica cap car脿cter o paraula clau de declaraci贸 de tipus, l'expressi贸 DefCur estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Expressi贸 DefDate

Si no s'especifica cap car脿cter o paraula clau de declaraci贸 de tipus, l'expressi贸 DefDate estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Expressi贸 DefDbl

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap car脿cter o paraula clau de declaraci贸 de tipus.

Expressi贸 DefErr

Si no s'especifica cap car脿cter o paraula clau de declaraci贸 de tipus, l'expressi贸 DefErr estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Expressi贸 DefInt

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap car脿cter o paraula clau de declaraci贸 de tipus.

Expressi贸 DefLng

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap car脿cter o paraula clau de declaraci贸 de tipus.

Expressi贸 DefObj

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap car脿cter o paraula clau de declaraci贸 de tipus.

Expressi贸 DefSng

Si no s'especifica cap car脿cter o paraula clau de declaraci贸 de tipus, l'expressi贸 DefSng estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Expressi贸 DefStr

Si no s'especifica cap car脿cter o paraula clau de declaraci贸 de tipus, l'expressi贸 DefStr estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Expressi贸 DefVar

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap car脿cter o paraula clau de declaraci贸 de tipus.

Dim Statement

Declara variables o matrius.

Expressi贸 ReDim

Declara o redefineix variables o matrius.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

Funci贸 IsArray

Determina si una variable 茅s un camp de dades en una matriu.

Funci贸 IsDate

Prova si una expressi贸 num猫rica o de cadena es pot convertir en una variable Date.

Funci贸 IsEmpty

Prova si una variable de variant cont茅 el valor Emtpy. El valor Empty indica que la variable no est脿 inicialitzada.

IsError Funci贸

Prova si una variable cont茅 un valor erroni.

Funci贸 IsNull

Prova si una variant cont茅 el valor especial Null, que indica que la variable no cont茅 dades.

Funci贸 IsNumeric

Prova si una expressi贸 茅s un n煤mero. Si l'expressi贸 茅s un n煤mero, la funci贸 torna Cert, si no, la funci贸 torna Fals.

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

Funci贸 LBound

Retorna el l铆mit inferior d'una matriu.

Funci贸 Ubound

Torna el l铆mit superior d'una matriu.

Expressi贸 Let

Assigna un valor a una variable.

Array Function

Torna el tipus Variant amb un camp de dades.

Funci贸 DimArray

Torna una matriu de variants.

Erase Statement

Elimina el contingut dels elements de matriu de les matrius de mida fixa, i allibera la mem貌ria utilitzada per les matrius de mida variable.

Expressi贸 base

Defineix el l铆mit inferior per defecte per a matrius com a 0 o 1.

Opci贸 Expl铆cita expressi贸

Especifica que totes les variables del codi del programa s'han de declarar expl铆citament amb l'expressi贸 Dim.

Expressi贸 Public

Dimensiona una variable o una matriu al nivell de m貌dul (茅s a dir, no a dins d'una subrutina o d'una funci贸), per tal que la variable i la matriu siguin v脿lides a totes les biblioteques i a tots els m貌duls.

GA Global paraula clau

Dimensiona una variable o una matriu a nivell global (茅s a dir, no a dins d'una subrutina o d'una funci贸), per tal que la variable i la matriu siguin v脿lides a totes les biblioteques i a tots els m貌duls per a la sessi贸 actual.

Expressi贸 Static

Declara una variable o una matriu al nivell de procediment dins d'una subrutina o una funci贸, per tal que els valors de la variable o de la matriu es mantinguin despr茅s de sortir de la subrutina o de la funci贸. Les convencions de l'expressi贸 Dim tamb茅 s贸n v脿lides.

Funci贸 TypeName; Funci贸 VarType

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

Funci贸 FindObject

Habilita un objecte que s'adre莽ar脿 durant l'execuci贸 com un par脿metre de cadena a trav茅s del nom d'objecte.

Funci贸 FindPropertyObject

Habilita els objectes que s'adre莽aran durant l'execuci贸 com a par脿metres de cadena mitjan莽ant el nom d'objecte.

Optional (a l'expressi贸 Function)

Us permet definir par脿metres que es passen a una funci贸 com a opcionals.

Funci贸 IsMissing

Prova si una funci贸 es crida amb un par脿metre opcional.

Funci贸 HasUnoInterfaces

Prova si un objecte Uno del Basic admet certes interf铆cies d'Uno.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

Funci贸 IsUnoStruct

Torna Cert si l'objecte determinat 茅s una estructura Uno.

Ens cal la vostra ajuda!