Expressi贸 Exit

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Sintaxi:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Par脿metres:

Exit Do

Nom茅s 茅s v脿lid dins d'una expressi贸 Do...Loop per a sortir del bucle. L'execuci贸 del programa continua amb l'expressi贸 que segueix a l'expressi贸 Loop. Si les expressions Do...Loop s'imbriquen, el control es transfereix al bucle en el proper nivell m茅s alt.

Exit For

Nom茅s 茅s v脿lid dins d'una expressi贸 For...Next per a sortir del bucle. L'execuci贸 del programa continua amb la primera expressi贸 que segueix a l'expressi贸 Next. En expressions imbricades, el control es transfereix al bucle en el proper nivell m茅s alt.

Exit Function

Surt del procediment Function immediatament. L'execuci贸 del programa continua amb l'expressi贸 que segueix la crida Function.

Exit Property

Exits the Property procedure immediately. Program execution continues with the statement that follows the Property call.

Exit Sub

Surt de la subrutina immediatament. L'execuci贸 del programa continua amb l'expressi贸 que segueix la crida Sub.

Icona de nota

L'expressi贸 Exit no defineix el final d'una estructura, i no s'ha de confondre amb l'expressi贸 End.


Exemple:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Omple la matriu amb dades de prova
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' LinSearch cerca TextEntry en un TextArray:sList():
' Torna l'铆ndex de l'entrada o 0 (Nul)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem trobat
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Ens cal la vostra ajuda!