Expressió Stop

Atura l'execució del programa del BASIC.

Sintaxi:

Stop Statement diagram


Stop

Exemple:


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!