Rem Statement

Especifica que una línia de programa és un comentari.

Sintaxi:

Rem Text

Paràmetres:

Text: Qualsevol text que serveixi com a comentari.

Icona de consell

Podeu utilitzar les cometes simples en lloc de la paraula clau Rem per indicar que el text d'una línia és un comentari. Aquest símbol es pot inserir directament a la dreta del codi del programa, seguit d'un comentari.


Icona de nota

Podeu utilitzar un espai seguit del caràcter subratllat _ com els dos últims caràcters d'una línia per continuar la línia lògica a la línia següent. Per continuar línies de comentaris, cal que introduïu «Compatible amb opció» al mateix mòdul del Basic.


Exemple:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    ' Aquí no passa res
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!