Funció FreeLibrary

Allibera les DLL que es van carregar amb una expressió Declare. Una DLL alliberada es recarrega automàticament si es crida una de les seves funcions. Vegeu també: Declare

Sintaxi:


FreeLibrary (LibName As String)

Paràmetres:

LibName: Expressió de cadena que especifica el nom de la DLL.

Icona de nota

FreeLibrary només pot alliberar les DLL que es carreguen durant l'execució del Basic.


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!