Expressi贸 End

Finalitza un procediment o un bloc.

Sintaxi:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

Par脿metres:

Utilitzeu l'expressi贸 End de la manera seg眉ent:

Expressi贸

End: No 茅s obligatori, per貌 es pot introduir a qualsevol lloc a dins d'un procediment per finalitzar l'execuci贸 del programa.

End Enum: Ends an Enum VBA statement

End Function: Finalitza una expressi贸 Function.

End If: Marca el final d'un bloc If...Then...Else.

End Property: Marks the end of a Property statement.

End Select: Marca el final d'un bloc Select Case.

End Sub: Finalitza una expressi贸 Sub.

End With: finalitza una instrucci贸 With

Exemple:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Nombre d'1 a 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Nombre de 6 a 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Superior a 8"
    Case Else
      Print "Fora de l'interval de l'1 al 10"
  End Select
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!