Expressi贸 Declare

Declara i defineix una subrutina en un fitxer de DLL que voleu executar des del LibreOffice Basic.

Vegeu tamb茅: FreeLibrary

Sintaxi:


Declare {Sub | Function} Name Lib "Libname" [Alias "Aliasname"] [Parameter] [As Type]

Par脿metres:

Nom: Un nom diferent del definit a la DLL, per cridar la subrutina del LibreOffice Basic.

Aliasname: Nom de la subrutina tal com es defineix a la DLL.

Libname: Nom del fitxer o del sistema de la DLL. Aquesta biblioteca es carrega autom脿ticament la primera vegada que s'utilitza la funci贸.

Argumentlist: Llista de par脿metres que representen arguments que es passen al procediment quan es crida. El tipus i el nombre dels par脿metres dep猫n del procediment executat.

Tipus: Defineix el tipus de dades del valor que es torna amb un procediment de funci贸. Podeu excloure aquest par脿metre si s'introdueix un car脿cter de declaraci贸 de tipus despr茅s del nom.

Icona d'av铆s

Per passar un par脿metre a una subrutina com un valor en lloc de com a refer猫ncia, el par脿metre s'ha d'indicar amb la paraula clau ByVal.


Exemple:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!