GoTo Expressió

Continues program execution within a Sub or Function at the procedure line indicated by a label.

Sintaxi:


GoTo label[:]

Paràmetres:

label: A line identifier indicating where to continue execution. The scope of a label is that of the routine it belongs to.

Utilitzeu l'expressió GoTo per instruir al LibreOffice Basic que continuï l'execució del programa en un altre lloc dins del procediment. La posició s'ha d'indicar amb una etiqueta. Per establir una etiqueta, un nom i acabeu-lo amb dos punts (":").

Icona d'avís

You cannot use the GoTo statement to jump out of a Sub or Function.


Exemple:


  Sub/Function
    ' statement block
    GoTo Label1
  Label2:
    ' statement block
    Exit Sub/Function
  Label1:
    ' statement block
    GoTo Label2
  End Sub/Function

Ens cal la vostra ajuda!