Expressions Condition

Les expressions seg眉ents es basen en condicions.

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case Statement

Defineix un o diversos blocs d'expressi贸 segons el valor d'una expressi贸.

IIf Function

Torna un dels dos resultats de funci贸 possibles, segons el valor l貌gic de l'expressi贸 avaluada.

Ens cal la vostra ajuda!