Funció Oct

Torna el valor octal d'un número.

Sintaxi:


Oct (Number)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Nombre: Qualsevol expressió numèrica que vulgueu convertir en un valor octal.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!