Funció Frac

Retorna la part fraccionària d'un nombre.

Sintaxi:

Frac (Nombre)

Valor de retorn:

Doble

Paràmetres:

Nombre: qualsevol expressió numèrica vàlida.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


    Sub ExampleFrac
      Print Frac(3.99) ' retorna el valor 0,99
      Print Frac(0) ' retorna el valor 0
      Print Frac(-3.14159) ' retorna el valor −0,14159
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!