Funció Fix

Torna el valor enter d'una expressió numèrica eliminant la part fraccionària del número.

Sintaxi:

Fix (Expression)

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Expressió: Expressió numèrica per a la qual voleu tornar el valor enter.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) ' torna 3.
    Print Fix(0) ' Torna 0.
    Print Fix(-3.14159) ' Torna -3.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!