Funció Sqr

Calcula l'arrel quadrada d'una expressió numèrica.

Sintaxi:


Sqr (Number)

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Nombre: Qualsevol expressió numèrica de la qual vulgueu calcular l'arrel quadrada.

Una arrel quadrada és el número que multipliqueu per si mateix per produir un altre número, per exemple, l'arrel quadrada de 36 és 6.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!