Generació de nombres aleatoris

Les funcions i expressions següents generen números aleatoris.

Expressió Randomize

Inicialitza el generador de nombres aleatoris usat per la funció Rnd.

Funció Rnd

Torna un número aleatori entre 0 i 1.

Ens cal la vostra ajuda!