Operador «*»

Multiplica dos valors.

Sintaxi:


Resultat = Expressió1 * Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol expressió numèrica que enregistri el resultat d'una multiplicació.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions numèriques que vulgueu multiplicar.

Exemple:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!