Operadors matemàtics

Els operadors matemàtics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

En aquest capítol es proporciona una visió general breu de tots els operadors aritmètics que podeu necessitar per fre càlculs dins d'un programa.

Operador «-»

Extreu dos valors.

Operador «*»

Multiplica dos valors.

Operador «+»

Afegeix o combina dues expressions.

Operador «/»

Divideix dos valors.

Operador «\»

Realitza la divisió dels dos nombres enters i en retorna el resultat.

Operador «^»

Eleva un nombre a una potència.

Operador Mod

L'operador MOD rep dues expressions numèriques i retorna el residu de la divisió.

Ens cal la vostra ajuda!