Operador Or

Du a terme una disjunció OR lògica en dues expressions.

Sintaxi:


Resultat = Expressió1 i Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol variable numèrica que conté el resultat de la disjunció.

Expressió1, Expressió2: Qualsevol expressió numèrica que vulgueu comparar.

Una disjunció OR lògica de dues expressions booleanes torna el valor cert si com a mínim una de les expressions de comparació és certa.

Una comparació bit a bit estableix un bit al resultat si el bit corresponent s'estableix en com a mínim una de les dues expressions.

Exemple:


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!