Funcions d'error

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

LibreOffice Basic offers several methods to prevent the termination of a program when a run-time error occurs.

CVErr Function

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió de variant del subtipus "Error".

Funció Erl

Torna el nombre de línia on s'ha produït un error durant l'execució del programa.

Funció Err

Torna un codi d'error que identifica l'error que es va produir durant l'execució del programa.

Err Objecte [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

IsError Funció

Prova si una variable conté un valor erroni.

Funció Error

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

Expressió On Error GoTo … Resume

Habilita una rutina de gestió d'errors després que es produeixi un error, o continua l'execució del programa.

Reprèn la sentència

Resets error information and indicates what to execute next.

Ens cal la vostra ajuda!