Funció Timer

Torna un valor que especifica el nombre de segons que han passat des de mitjanit.

Icona de nota

Heu de declarar primer una variable per cridar la funció Timer i assignar-la al tipus de dades "llarg", si no, es torna el valor Date.


Sintaxi:


Timer

Valor de retorn:

Data

Exemple:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Segons des de mitjanit"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"L'hora és"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!