Expressió Time

Aquesta funció torna l'hora del sistema actual com a cadena en el format «HH:MM:SS».

Sintaxi:


Time

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió d'enter que especifica l'hora nova en el format "HH:MM:SS".

Exemple:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"L'hora és"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!