Data i hora del sistema

Les funcions i expressions següents defineixen o tornen l'hora i la data del sistema.

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

Torna el sistema actual de data i hora com a valor Date.

Time Function

Aquesta funció torna l'hora del sistema actual com a cadena en el format «HH:MM:SS».

Funció Timer

Torna un valor que especifica el nombre de segons que han passat des de mitjanit.

Ens cal la vostra ajuda!