Funció Second

Torna un enter que representa els segons del número d'hora de sèrie que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue.

Sintaxi:


Segon (Nombre)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Nombre: Expressió numèrica que conté el número d'hora de sèrie que s'utilitza per calcular el nombre de segons.

Aquesta funció és la contrària de la funció TimeSerial. Torna els segons d'un valor d'hora de sèrie que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue. Per exemple, l'expressió:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

torna el valor 41.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "El segon exacte de l'hora actual és "& Second( Now )
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!