Funció Minute (BASIC)

Torna el minut de l'hora que correspon al valor d'hora de sèrie que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue.

Sintaxi:


    Minut (Nombre)
  

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Nombre: expressió numèrica que conté el valor d'hora de sèrie que s'utilitza per tornar el valor del minut.

Aquesta funció és la contrària de la funció TimeSerial. Torna el minut del valor d'hora de sèrie que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue. Per exemple, l'expressió:


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

torna el valor 30.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "El minut actual és "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!