Funció Hour

Torna l'hora d'un valor d'hora que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue.

Sintaxi:


Hora (Nombre)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Nombre: expressió numèrica que conté el valor d'hora de sèrie que s'utilitza per tornar el valor de l'hora.

Aquesta funció és la contrària de la funció TimeSerial. Torna un valor d'enter que representa l'hora d'un valor d'hora que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue. Per exemple, l'expressió

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

torna el valor 12.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


     Sub ExampleHour
     Print "L'hora actual és " & Hour( Now )
     End Sub
   

Ens cal la vostra ajuda!