Funció CDateFromUnoDateTime

Converteix una estructura com.sun.star.util.DateTime de l'UNO a un valor de data.

Sintaxi:


CDateFromUnoDateTime(unaDataHora)

Valor de retorn:

Data

Paràmetres:

unaDataHora: la data i hora a convertir

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleCDateFromUnoDateTime
    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!