Funció CDateToUnoDateTime

Retorna la part horària de la data com a una estructura com.sun.star.util.DateTime de l'UNO

Sintaxi:


CDateToUnoDateTime(unaData)

Valor de retorn:

com.sun.star.util.DateTime

Paràmetres:

unaData: el valor de la data a convertir

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleCDateToUnoDateTime
    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!