Funció CDateFromUnoTime

Converteix una estructura com.sun.star.util.Time de l'UNO a un valor de data.

Sintaxi:


CDateFromUnoTime(unaHora)

Valor de retorn:

Data

Paràmetres:

unaHora: l'hora a convertir

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleCDateFromUnoTime
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aDatabaseRow.getTime(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aTimeControl.Time))
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!