Funció CDateFromIso

Retorna el número de data interna d'una cadena que conté una data en format ISO (YYYYMMDD o YYYY-MM-DD).

La part de l'any ha de tenir o bé dos (només se'n permet l'ús en el format YYMMDD sense separadors per motius de compatibilitat) o bé com a mínim quatre dígits. Amb quatre dígits, els zeros inicials s'han de posar si el valor absolut és inferior a 1000; pot ser negatiu amb un signe de menys inicial si la data vençuda correspon a un any anterior a l'era actual (aC) i pot tenir més de quatre dígits si el valor absolut és superior a 9999. La cadena formatada pot oscil·lar entre "-327680101" i "327671231", o "-32768-01-01" i "32767-12-31".

Una data no vàlida produeix un error. L'any 0 no s'accepta, l'últim dia aC és el -0001-12-31 i el següent dia de l'era actual és el 0001-01-01. Les dates d'abans del 1582-10-15 són al calendari gregorià prolèptic.

Icona de consell

Quan es converteix un número de sèrie d'una data en una cadena imprimible, per exemple per a l'ordre Impressió o MsgBox, es fa servir el calendari per defecte de la configuració local i a la data de transició del 1582-10-15 pot canviar al calendari julià, la qual cosa pot fer que es mostri una data diferent de l'esperada. Feu servir la Funció CDateToIso per a convertir el número d'aquesta data en una representació de cadena del calendari gregorià prolèptic.


Icona de nota

Es permet l'ús del format YYYY-MM-DD amb separadors des del LibreOffice 5.3.4. Els anys inferiors a 100 o superiors a 9999 s'acepten des del LibreOffice 5.4 si no està en mode de compatibilitat VBA.


Sintaxi:


CDateFromIso(String)

Valor de retorn:

Número intern de la data

Paràmetres:

Cadena: una cadena que conté una data en format ISO.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


    dateval = CDateFromIso("20021231")
    dateval = CDateFromIso("2002-12-31")

ambdues retornen 31/12/2002 en el format de data del sistema

Ens cal la vostra ajuda!