Funció CDateToIso

Retorna la data en format ISO sense separadors (YYYYMMDD) des d'un número de data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial, DateValue o CDateFromIso.

La part de l'any té com a mínim quatre dígits, amb zeros inicials si el valor absolut és inferior a 1000; pot ser negatiu amb un signe de menys inicial si la data vençuda correspon a un any anterior a l'era actual (aC) i pot tenir més de quatre dígits si el valor absolut és superior a 9999. La cadena formatada retornada pot oscil·lar entre "-327680101" i "327671231".

Icona de nota

Es permet l'ús d'anys inferiors a 100 i superiors a 9999 des del LibreOffice 5.4


Sintaxi:


CDateToIso(Number)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Nombre: Enter que conté el número de data de sèrie.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleCDateToIso
    MsgBox "" & CDateToIso(Now) ,64,"Data ISO"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!