Funció Year

Torna l'any des d'un número de data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial o DateValue.

Sintaxi:


Year (Number)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Nombre: Expressió d'enter que conté el número de data de sèrie que s'utilitza per calcular l'any.

Aquesta funció és la contrària de la funció DateSerial, i torna l'any d'una data de sèrie. Per exemple, l'expressió:


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

torna el valor 1994.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Any actual"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!