Funció Month

Torna el mes d'un any des d'una data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial o DateValue.

Sintaxi:


Month (Number)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Nombre: Expressió numèrica que conté el número de data de sèrie que s'utilitza per a determinar el mes de l'any.

Aquesta funció és la contrària de la funció DateSerial. Torna el mes de l'any que correspon a la data de sèrie que es genera amb DateSerial o amb DateValue. Per exemple, l'expressió


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

torna el valor 12.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"El mes actual"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!