Conversió de valors de dates

Les funcions següents converteixen els valors de dates en xifres calculables i viceversa.

Funció DateSerial

Returns a Date value for a specified year, month, and day.

DateValue Function

Returns a Date object from a string representing a date.

The returned object is represented internally as a single numeric value corresponding to the specified date. This value can be used to calculate the number of days between two dates.

Funció Day

Torna un valor que representa el dia del mes basat en un número de data de sèrie generat per DateSerial o per DateValue.

Funció Month

Torna el mes d'un any des d'una data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial o DateValue.

WeekDay Function

This function returns the number corresponding to the weekday represented by a serial date number that is generated by the DateSerial or the DateValue functions.

Funció Year

Torna l'any des d'un número de data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial o DateValue.

Funció CDateToIso

Retorna la data en format ISO sense separadors (YYYYMMDD) des d'un número de data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial, DateValue o CDateFromIso.

La part de l'any té com a mínim quatre dígits, amb zeros inicials si el valor absolut és inferior a 1000; pot ser negatiu amb un signe de menys inicial si la data vençuda correspon a un any anterior a l'era actual (aC) i pot tenir més de quatre dígits si el valor absolut és superior a 9999. La cadena formatada retornada pot oscil·lar entre "-327680101" i "327671231".

Icona de nota

Es permet l'ús d'anys inferiors a 100 i superiors a 9999 des del LibreOffice 5.4


Funció CDateFromIso

Retorna el número de data interna d'una cadena que conté una data en format ISO (YYYYMMDD o YYYY-MM-DD).

La part de l'any ha de tenir o bé dos (només se'n permet l'ús en el format YYMMDD sense separadors per motius de compatibilitat) o bé com a mínim quatre dígits. Amb quatre dígits, els zeros inicials s'han de posar si el valor absolut és inferior a 1000; pot ser negatiu amb un signe de menys inicial si la data vençuda correspon a un any anterior a l'era actual (aC) i pot tenir més de quatre dígits si el valor absolut és superior a 9999. La cadena formatada pot oscil·lar entre "-327680101" i "327671231", o "-32768-01-01" i "32767-12-31".

Una data no vàlida produeix un error. L'any 0 no s'accepta, l'últim dia aC és el -0001-12-31 i el següent dia de l'era actual és el 0001-01-01. Les dates d'abans del 1582-10-15 són al calendari gregorià prolèptic.

Icona de consell

Quan es converteix un número de sèrie d'una data en una cadena imprimible, per exemple per a l'ordre Impressió o MsgBox, es fa servir el calendari per defecte de la configuració local i a la data de transició del 1582-10-15 pot canviar al calendari julià, la qual cosa pot fer que es mostri una data diferent de l'esperada. Feu servir la Funció CDateToIso per a convertir el número d'aquesta data en una representació de cadena del calendari gregorià prolèptic.


Icona de nota

Es permet l'ús del format YYYY-MM-DD amb separadors des del LibreOffice 5.3.4. Els anys inferiors a 100 o superiors a 9999 s'acepten des del LibreOffice 5.4 si no està en mode de compatibilitat VBA.


Funció CDateToUnoDate

Retorna la data com a una estructura com.sun.star.util de l'UNO.

Funció CDateFromUnoDate

Converteix una estructura com.sun.star.util.Data de l'UNO a un valor de data.

Funció CDateToUnoDateTime

Retorna la part horària de la data com a una estructura com.sun.star.util.DateTime de l'UNO

Funció CDateFromUnoDateTime

Converteix una estructura com.sun.star.util.DateTime de l'UNO a un valor de data.

Funció DateAdd

Adds a date or time interval to a given date a number of times and returns the resulting date.

Funció DateDiff

Returns the number of date or time intervals between two given date values.

Funció DatePart

La funció DatePart torna una part específica d'una data.

Ens cal la vostra ajuda!