Funcions de data i hora

Utilitzeu les expressions i les funcions aquí descrites per calcular la data i l'hora.

El LibreOffice Basic us permet calcular les diferències de data i d'hora convertint els valors de data i d'hora en valors numèrics continus. Després de calcular la diferència, les funcions especials s'utilitzen per reconvertir els valors als formats de data i hora estàndard.

Icona de consell

Podeu combinar els valors de data i hora amb un únic número de decimal flotant. Les dates es converteixen en enters i les hores en valors decimals. El LibreOffice Basic també admet el tipus de variable Date, que pot contenir una especificació d'hora que consta d'una data i una hora.


Conversió de valors de dates

Les funcions següents converteixen els valors de dates en xifres calculables i viceversa.

Conversió de valors d'hora

Les funcions següents converteixen valors d'hora per calcular números.

Data i hora del sistema

Les funcions i expressions següents defineixen o tornen l'hora i la data del sistema.

Ens cal la vostra ajuda!