Funció FileExists

Determina si un fitxer o un directori està disponible al suport de dades.

Sintaxi:


FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

Valor de retorn:

Bool

Paràmetres:

FileName | DirectoryName: Qualsevol expressió d'enter que conté una especificació de fitxer no ambigua. També podeu utilitzar la notació URL.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!