Expressió RmDir

Suprimeix un directori existent d'un suport de dades.

Sintaxi:

Diagrama d'extractes RmDir


RmDir Text As String

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena que especifica el nom i el camí del directori que voleu suprimir. També podeu utilitzar la notació URL.

Si el camí no s'ha determinat, l'expressió RmDir cerca el directori que voleu suprimir al camí actual. Si no es troba, apareix un missatge d'error.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

76 No s'ha trobat el camí

Exemple:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!