Funció GetAttr

Torna un patró de bits que identifica el tipus de fitxer o el nom d'un volum o d'un directori.

Sintaxi:


GetAttr (Text As String)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena que conté una especificació de fitxer no ambigua. També podeu utilitzar la notació URL.

Aquesta funció determina els atributs per a un fitxer especificat i torna el patró de bit que pot ajudar-vos a identificar els atributs de fitxer següents:

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

53 No s'ha trobat el fitxer

Valor

Constant amb nom

Valor

Definició

ATTR_NORMAL

0

Fitxers normals.

ATTR_READONLY

1

Fitxers de només de lectura.

ATTR_HIDDEN

2

Fitxer amagat

ATTR_SYSTEM

4

Fitxer del sistema

ATTR_VOLUME

8

Retorna el nom del volum

ATTR_DIRECTORY

16

Retorna només el nom del directori.

ATTR_ARCHIVE

32

El fitxer s'ha canviat des de l'última còpia de seguretat (bit d'arxivament).


Si voleu saber si un bit del byte d'atribut està definit, empreu el mètode de consulta següent:

Exemple:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler ' Defineix la destinació per al gestor d'errors
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!