Funció FileLen

Torna la longitud d'un fitxer en bytes.

Sintaxi:


FileLen (Text As String)

Valor de retorn:

Llarg

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena que conté una especificació de fitxer no ambigua. També podeu utilitzar la notació URL.

Aquesta funció determina la longitud d'un fitxer. Si es crida la funció FileLen per a un fitxer obert, torna la longitud del fitxer abans que s'obrís. Per a determinar la longitud de fitxer actual d'un fitxer obert, utilitzeu la funció Lof.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!